Getting screen for NPC

Dr. Ma Tak Wa

MBChB(CUHK), Diploma of Family Medicine(CUHK)

Shop G31, Eldo Court Shopping Centre,
Heung Sze Wui Road,
TUEN MUN, N.T.,
HONG KONG
(T) +(852) 2459-4827 (F) +(852) 2459-4902

Back to Top