Getting screen for NPC

Dr. Lo Kwok Cheung

MBChB, DCH, DPD, DCD

Shop No. 5A, Level 1, Regentville,
Luen Wo Hui, 8 Wo Mun Street,
FAN LING, N.T.,
HONG KONG
(T) +(852) 3125-4663 (F) +(852) 3521-7221

Back to Top